Chinese Floral On White Porcelain Dinnerware Set

Porcelain-ware
CHINESE
Cup & Saucer $8.00 per set
Cup & Saucer
$9.99 per set             #31223
Sugar Bowl W/cover
$11.99 each              #31212
Cream Server               $9.99 each
#31219
salad plate 7 1/4" dia. $6.99 each #30355
7 1/4″ dia. plates
$7.99 each                 #30355
 7 7/8"dia. $7.59 each
Rim bowl 7 7/8″dia.      $9.99 each                  #30364

 

Bread & Butter Plates $6.00 each
7 3/16″ dia.plates
$6.99 each                      #31206
Cup (no saucer)
$3.99 each
#30362
Dinner plate 10 1/4"dia. $8.99 each
10 1/4″dia. plates
$9.99 each                  #39186